Fredrik Jansson, konstnär och illustratör, född 1965

Sedan 1989 har jag haft ett 60-tal separatutställningar och deltagit i ett antal samlingsutställningar runt om i södra Sverige, och jag är representerad i landsting och kommuner. 2 mil söder om Ljungby i Nöttja, har jag min ateljé och mitt konstgalleri Galleri Nöttja.

Det finns människor, musikstycken, dramer, dikter, dansuppsättningar som är gåtfulla, och det är min strävan att min konst skall tillhöra denna skara.
Det är du som tolkar och förklarar mina bilder. Att det finns lika många tolkningar och förklaringar som antalet betraktare är fascinerande. Likaså att bildens tolkning aldrig är konstant. Betraktarens förmåga att se system, sammanhang och mening i abstrakta bilder är enorm. Vi vill kunna tolka och förstå.

Det är denna vilja som driver mig i mitt konstnärskap, och som gör att jag efter över 20 år som konstnär fortfarande förvånas och förundras över vad en blid kan framkalla hos sin betraktare.

 

Låt oss skapa ting av skönhet
som länge finns när vi nått fjärran hav.

Låt oss skapa ting av skönhet
som en hungrig själ får njuta av.

Må det bli av trä, av marmor,
bli till konst, musik och poesi.

Låt oss skapa ting av skönhet
för att släppa fängslad ande fri.

                                 //William Matchett